Restaurant & Bar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

Holiday Inn Gaziantep, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, muhafaza edilmesi ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amaçlarıyla, müşteri memnuniyetini ilke edinen Şirket politikasıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İş bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. maddesinde öngörüldüğü üzere, Şirketimizce benimsenen üstün hizmet kalitesi ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sizleri; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve hukuki sebepleri ile veri sahibi olarak haklarınız konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Şirketimizin, İş bu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleme hakkı saklıdır.


a) Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ("kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatı ile Holiday Inn Gaziantep (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan amaç ve yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir


b) Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Veriler

Şirketimiz tarafından işlenebilecek olan kişisel verileriniz:

● Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, cinsiyet, unvanınız, doğum yeri ve tarihiniz, uyruğunuz; pasaport, vize veya devlet tarafından verilmiş diğer kimlik bilgileriniz)

● İletişim Bilgileri (Ev ve iş adresi, telefon numarası ve e-posta adresi, iş yaptığımız üçüncü taraflar seyahat acenteleri veya benzeri tedarikçiler üzerinden elde edebileceğimiz sizinle ilgili diğer iletişim bilgileri)

● Tercihleriniz ve İlgi Alanlarınız (Kaldığınız oteller, giriş ve çıkış tarihiniz, satın alınan ürün ve hizmetler, özel talepler, hizmet tercihlerinizle ilgili bilgi ve gözlemler, oda türü, tercih edilen kat, gazete/dergi türü, spor ve kültürel ilgi alanları tesisler, tatil tercihleri, istenen hizmetler, çocukların yaşları veya kullanılan hizmetlerin diğer boyutları dahil misafir konaklama hizmetleri)

● Çevrilen telefon numaralar, alınan/gönderilen fakslar veya misafirlere konaklamaları sırasında sağladığımız telefon hizmetlerine bağlanıldığında alınan telefon mesajları;

● Kredi ve bankamatik kartı numarası

● Holiday Inn Hotel bilgileri, online kullanıcı hesap bilgileri, profil veya parola bilgileri ve diğer sık uçan ya da seyahat ortağı program bilgileri

● Kurumsal bir hesabın çalışanı, bayi veya başka tür bir iş ortağı iseniz işveren bilgileri veya ilgili diğer bilgiler (örneğin seyahat acentesi veya toplantı ve etkinlik organizatörü)

● Profil resmi

● Sosyal medya hesap kimliği veya Kullanıcı kimliği

● Hizmetlerle ilgili olarak bize veya hizmet tedarikçilerimize diğer kişilerle ilgili Kişisel Bilgiler vermeniz (örneğin başka biri için rezervasyon yapmanız) durumunda buna yetkiniz olduğunu ve bu bilgilerin işbu bilgilendirme uyarınca kullanılmasına izin verdiğinizi kabul etmiş olursunuz.


c) Kişisel Verilerinizin Hangi Süreçlerle Toplanacağı

Kişisel veriler, aşağıdakiler dahil çeşitli durumlarda toplanabilir:


» Otel aktiviteleri:

○ Oda rezervasyonu

○ Otele giriş ve ödeme

○ Konaklama esnasında otel aktivitelerinden faydalanma

○ Toplantı, düğün vb. organizasyonların düzenlenmesi

○ Talep veya şikayet bildirimi, memnuniyet anketi.


» Pazarlama programlarına veya etkinliklerine katılım:

○ Üyelik programına kaydolma

○ Müşteri anketlerine katılma

○ E-posta üzerinden teklif ve promosyonlar almak için bültenlere abone olma


» Üçüncü taraflardan bilgi iletimi:

○ Tur operatörleri, seyahat acenteleri, rezervasyon sistemleri ve diğerleri


» Internet aktiviteleri:

○ Holiday Inn web sitelerine bağlantı (IP adresleri, tanımlama bilgileri)

○ Online formlar (online rezervasyon, anketler, sosyal ağlardaki Holiday Inn sayfaları,


ç) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Holiday Inn Gaziantep, müşteri adayları, müşterileri, çalışanları, çalışan adayları, iş ortakları, seyahat acenteleri, tur operatörleri, ziyaretçileri, tedarikçileri vb. taraflardan yukarıda sayılan kategorilerde kişisel veri toplayabilmektedir.


Toplanan kişisel verileriniz;

● Holiday Inn Gaziantep hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak

● Otel konaklamanızı yönetmek: Hizmet kullanımlarınızı izlemek (telefon, bar, ödemeli TV vb), odalara erişimi yönetmek, Oteldeki konaklamaları sırasında uygunsuz davranışlarda bulunan müşterilerle ilgili gerekli önlemleri almak

● Holiday Inn Gaziantep hizmetlerinin mevcudiyetini belirlemek,

● Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,

● Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

● Holiday Inn oda rezervasyonlarını düzenlemek ve yönetmek,

● Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak kişiselleştirilmiş teklifler sunabilmemiz için rezervasyon sırasında veya konaklamanız sırasında toplanan verilerinizin çapraz kontrolü, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve müşteri ilişkilerini yürütmek,

● Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, talep ve şikayet bildirimlerinizi almak, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,

● Doğal afet, savaş, terör saldırısı gibi durumlarda Otel müşterilerini telefon ile bilgilendirmek

● Siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim

● Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi Holiday Inn’e açıklamanıza konu olan Holiday Inn ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,

● Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Holiday Inn’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

● Holiday Inn’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Holiday Inn tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek

● Otel içerisindeki fiziki güvenliğinizi sağlamak

● Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla;

● Intercontinental grup şirketlerinin bağlı olduğu IHG Hotels&Resorts kapsamında faaliyet gösteren otel veya resortlar dahil, yan kuruluşlara, ortak şirketlere, bağlı kuruluşlara, iş ortaklarına, hissedarlarına,

● Holiday Inn websitesi, çağrı merkezi veya diğer kanallarını kullanmak suretiyle üzerinden yurtiçinde ve yurtdışında rezervasyon yaptırdığınız otellere talep ve isteklerinizin iletilmesini sağlamak amacıyla kimlik, iletişim ve gerekli olan diğer bilgileriniz yurtiçi ve yurtdışındaki otel veya resortlara,

● Turizm Teşvik Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlara,

● Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

● Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

● Yurtdışı şirketlerine ve iştiraklerine,

● Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz;

» İnternet sitemiz ve anlaşmalı internet siteleri gibi internet ortamında:

Rezervasyon işlemlerini gerçekleştirdiğinizde, online mesajlaşma hizmetlerinden bizimle iletişim kurduğunuzda, olası özel talepleriniz veya tercihlerinizle ilgili bizi bilgilendirdiğinizde, bir bültene, ankete, yarışmaya veya promosyon teklifine kaydolduğunuzda,

» Her türlü Sözlü ve yazılı bilgi paylaşılan fiziki ortam ve müşteri hizmetleri vasıtasıyla:

Tesislerimizden birini ziyaret ettiğinizde, hizmetlerimizden faydalanmak amacıyla talepte bulunduğunuzda, tercihlerinizden bizi haberdar ettiğinizde, telefonla rezervasyon yaptığınızda veya müşteri hizmetlerine ulaştığınızda sizden çevrim dışı olarak,

» İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve seyahat acenteleri gibi diğer kaynaklar üzerinden:

Müşterek pazarlama ortakları ve üçüncü taraflar gibi diğer kaynaklardan,

» Sosyal medya hesaplarımız üzerinden

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

● Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,

● Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,

● Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,

● Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaat için işlemenin zorunlu olması,

● Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,

● Açık rızanızın bulunması

sebeplerine dayanılarak kişisel verileriniz tarafımızca işlenebilmektedir.

f) Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanunun 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, Holiday Inn Gaziantep talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Kanunun 11. Maddesine göre veri sahipleri;

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri Sahibi Başvuru Usulü Başvurunuzda;

● Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

● Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

● Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

● Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

● Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olan Şirketimizin Mücahitler Mahallesi 52062. Sokak No 8 Şehitkamil GAZİANTEP adresine verebilirsiniz.

● E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı, kvkk@higaziantep.com posta adresine gönderebilirsiniz.

● KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı, kahramanay@hs01.kep.tr adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecek olup, kanuni haklarımızı saklı tutarız. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili taleplerinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince; Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup üçüncü kişiler hakkında bilgi verilmeyecektir. Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurularınızda kullanabileceğiniz form için tıklayın.